Gode råd om olie analyser

Olie analyse foretages typisk i prøver af forurenet jord, beton og tegl. Indholdet af olie analyseres i forhold til hvilken type af olie, der er tale om for at finde ud af i hvilken grad det undersøgte materiale er forurenet.

De steder, hvor en olie analyse er relevant, er ofte i forbindelse med byggeri og byggegrunde, hvor det er relevant at vide, i hvilken grad grund eller materialer er forurenet. Når man klassificerer forurenede grunde, foretages undersøgelser, der bl.a. omfatter olie analyse, analyse af tjærestoffer og tungmetaller, idet disse stoffer er de mest almindeligt forekommende stoffer i forurenet jord. Udfaldet af analyserne vil så placere grundens tilstand i en af de 3 grader af forurening, F0, F1 og F2.

Når man skal have foretaget en olie analyse af en byggegrund, er det en god idé at alliere sig med en samarbejdspartner, der har erfaring i af analysere materialer med hensyn til netop byggeri, og dermed kender til de forskellige grader og klassificeringer inden for forurening. Endelig har man også behov for at vide, hvad man stiller op med resultatet og derfor skal man sikre sig at det firma, der foretager analyserne også ved hvordan man kommer videre med byggeprocessen, efter svaret.

Undersøg forholdene inden køb af forurenet grund

Er der tale om en forurenet byggegrund, kan man i visse tilfælde være nød til at foretage en oprensning, før man kan begynde at bygge på grunden. Det er derfor vigtigt at forholde sig kritisk ved evt. køb af en grund med en mulig forurening. Forurening, kan være sket på mange måder. Det er altid vigtigt at undersøge om der har været forurenende industri i nærheden, så som benzin stationer, autoværksteder, olietanke og andet, der kan give anledning til forurening i nærområdet. Indimellem, er der allerede klassificeret en forurening og i sådanne tilfælde kan man undersøge forholdene uden selv at skulle have lavet analyser. Hvis der er en forureningsgrad på en grund, man påtænker at købe, skal man være opmærksom på at nogle typer af forurening kræver en oprensning, og at det kan være svært at opnå tilladelse til at bygge på en grund med forurening.

Anvendelse af tegl og beton i byggeriet

I Danmark anvendes tegl og beton i meget høj grad i byggeriet, og netop derfor er det vigtigt for os at være klar over hvordan indholdsstoffer og potentielle forureningskilder, er anvendt i materialerne. For at finde ud af hvordan materialerne er sammensat i forhold til anvendelse men specielt også genanvendelse af materialer, der har været brugt før. Specielt når beton skal genanvendes, tilsættes en række stoffer, og generelt kan det være svært at vide hvad der er tilsat knust beton for at kunne bruge det igen. Når en virksomhed påtænker at anvende genanvendt beton, er der derfor vigtigt at få undersøgt på forhånd, hvordan graden af forurening, er i det pågældende materiale, ved at få foretaget olie analyse, samt analyse af de øvrige tilsætningsstoffer før brug.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *